Molekylær nøgle til hørelse

Share

Mikroskopiske RNA-molekyler kan være afgørende for, om vi kan høre eller ej. Ny forskning kan på længere sigt have stor betydning for personer med høretab.

De fleste af os har aldrig hørt om mikro-RNA. Det er mikroskopiske molekyler i vores celler, som først blev opdaget af videnskaben så sent som i 1992. I dag finder forskerne ud af, hvor vigtige mikro-RNA-molekylerne er – ikke mindst forhørelsen.

Mikro-RNA er de molekyler, der tænder eller slukker for genetiske aktivitet i forbindelse med celledeling.

For at høre godt, er det afgørende at hårcellerne idet indre øre fungerer ordentligt. Hårcellernes udvikling og overlevelsesevne efter støjpåvirkning reguleres af mikro-RNA. Det påviser eksperimenter på mus og fisk, som forskere på Tel Aviv universitetet i Israel har gennemført.

Både britiske og spanske forskere har konstateret, at mutationer i mikro-RNA kan medførehøretab. Som de første forskere i verden var de i stand til at identificere en mikro-RNA-mutation. Mutationen blev fundet i det indre øre, og det viste sig, at den kontrollerede adskillige gener og var den underliggende årsag til et høretab.

Kortlægningen af, hvordan mikro-RNA regulerer høreceller er kun i sin absolutte vorden, men på et tidspunkt vil den nye videnskab måske kunne føre til en RNA-baseret behandling af høretab.

Kilde: www.hear-it.org