Mobiltelefoni giver knuder på hørenerven

Share

En stor europæisk undersøgelse viser nu, at der kan være sammenhæng mellem mobiltelefoni og knuder på hørenerven. Hvis man har talt meget i mobiltelefon i ti år eller mere, er der en statistisk sammenhæng med, hvor ofte mobilbrugere udvikler godartede knuder på hørenerven og nedsat hørelse.

Hvorvidt der er en klar årsagssammenhæng er stadig usikkert. Blandt andet skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, at personer, der rammes af knuderne (’akustikus-neurinom’) kan have tendens til, i højere grad at fortælle om mobiltelefoni som mistænkt årsagsfaktor. Overhyppighed af svulster på den side, man normalt bruger til telefonen kan skyldes at man lettere bliver opmærksom på en hørenedsættelse på den side, man plejer at bruge. Omvendt kan det dog også betyde, at man vil være mere tilbøjelig til at bruge telefonen på det raske øre i stedet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bruger mobiltelefoner ved øret så lidt som muligt og i stedet bruger headset og sms i stedet. Forældre bør begrænse deres børns brug af mobiltelefoni og sørge for, at de yngste ikke får mobiltelefoner.

Resultatet kommer som en del af det såkaldte Interphone studie, som han undersøgt konsekvenserne af mobiltelefoni hos brugere i England, Danmark, Norge, Sverige og Finland. I Danmark har Kræftens Bekæmpelse stået for undersøgelsen.

Hevrt årt bliver der konstateret ca. 100 akustikus-neurinomer i Danmark. At de er godartede vil sige, at de er langsomt voksende, og at de ikke spreder sig. Symptomerne kan være høretab,tinnitus ogsvimmelhed.

  • Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mobiltelefonerher.