juni 21, 2013

Mobiltelefoner kan give børn nedsat hørelse

Share

Forskere mistænker en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og forøget risiko for nedsat hørelse hos børn og unge.

Danmarks Serum Institut har I deres Forsningsnyt offentliggjort en artikel, der beretter om forskningsresultater, der viser, at nedsat hørelse er lidt mere udbredt blandt børn, som bruger mobiltelefon. Det er konklusionen efter at et hold forskere fra Århus universitet og UCLA (University of California, Los Angeles) har analyseret data fra undersøgelsen “Bedre sundhed for mor og barn”.

“Sammenhængen er svag, men problemet kan alligevel være reelt”, siger professor Jørn Olsen ved Århus Universitet, der står bag undersøgelsen. 

En svag sammenhæng

Resultaterne fra undersøgelsen kan være farvet af forhold, som vi ikke kender til og har kunnet tage højde for i analyserne, fortæller Jørn Olsen og fortlkker videre:  forklarer Jørn Olsen. ”Men alene en svag sammenhæng kan få stor betydning, når man tænker på, hvor mange børn, som i stigende grad benytter mobiltelefoner i det daglige” siger han i artiklen.

Yderligere undersøgelser af mobiltelefoners sundhedseffekt

Artiklen fortæller desuden,at forskergruppen dog ikke mener, at de nuværende resultater giver grund til at gå ud med direkte advarsler. ”Vi håber at andre, store undersøgelser kan bringe mere viden om, hvilke konsekvenser den udstrakte brug af mobiltelefoner kan have på befolkningens sundhed”, afslutter Jørn Olsen.

Data fra 50.000 deltagere i undersøgelsen Bedre sundehed for mor og barn er blevet brugt i dette forskningsprojekt, og resultaterne er publiceret i NBCI I USA (The National Center for Biotechnology Information)

Kilde:
Artikel: Statens Serum Institut Videnskabelig artikel: The National Center for Biotechnology Information