december 07, 2011

Mobil-app sætter undertekster på livet

Share

Mobil-app sætter undertekster på livet

Tysk smartphone-applikation oversætter tale til tekst. Mennesker med høreproblemer kan få undertekster på livet.

Det lyder næsten som fremtidsmusik, men allerede nu kan tyskere med høreproblemer hente en applikation til deres smartphone, som sætter undertekster på samtaler.

Applikationen fungerer på samme måde som når der kommer live-tekster på fjernsynet.
Når applikationen bliver tændt, bliver lyden fra samtalen sendt til en relæ-tolk, som gentager hvad der bliver sagt.
Applikationen genkender ordene og transskriberer dem, så de kommer til at stå på telefonens display.

Det hele foregår lige så hurtigt og præcist, som når der kommer undertekster på direkte udsendelser i fjernsynet.

Den nye applikation er udviklet af to tyske iværksættere, der begge har arbejdet med mennesker med høretab og døve i andre sammenhænge.
De håber, at udviklingen indenfor syntetisk tale med tiden vil betyde, at relæ-tolken bliver overflødig og softwaren selv kan oversætte al tale til tekst.

For øjeblikket bliver applikationen primært brugt i klasselokaler og til lægekonsultationer, men med tiden skulle applikationen gerne kunne blive anvendelig indenfor al kommunikation.

Flere sociale kapitalfonde har skudt penge i udviklingsarbejdet. Derfor er det lige nu gratis for tyske brugere at hente og bruge applikationen. Med tiden er det dog meningen, at det skal koste penge at bruge den.

Kilde: www.dw-world.de, 09/10/2011