december 23, 2011

Minearbejderes hørelse i farezonen

Share

Højt støjniveau i mineindustrien årsag til høreskader hos minearbejdere.

En spansk undersøgelse blandt landets minearbejdere viste, at flere end 40 procent af dem led afhøretab i større eller indre grad. Det er ikke så underligt, for støjmålinger viste også, at støjniveauet generelt lå et stykke over de 87dB, der blev fastsat som maksimumgrænsen af EU for to år siden.

Ifølge loven skal der stilles passendehøreværn til rådighed, hvis støjniveauet overskrider 87 dB. Men i en mine er det ikke praktisk at benytte sig af høreværn, fordi det kan betyde, at man ikke er opmærksom på faresignaler og advarselslyde i selve minen.

Desuden er der ikke så megen fokus påhøreskader blandt minearbejdere, fordi de er i høj risiko for at pådrage sig silikose eller andre invaliderende lungesygdomme som følge af indånding af mineralsk støv.

Undersøgelsen har dog allerede nu fået konsekvenser hos myndighederne. Det spanske industriministerium og det regionale sundhedsministerium i Asturia starter nu et projekt, der skal finde frem til den bedste måde at implementere EU's støjdirektiver blandt minearbejdere.

Kilde: www.hear-it.org