december 27, 2011

Mindre støj i skolen

Share

Mindre støj i skolen

Støj og dårlig akustik i klasseværelserne har en direkte negativ effekt på børns indlæringsevne. Ny vejledning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen skal sørge for at der bliver passet bedre på både lærere og elevers ører.

Vejledningen "akustik i folkeskolen" anbefaler, at der skal gøres mere ud af akustikken på landets folkeskoler. Undersøgelser viser nemlig, at dårlig akustik fører til stress hos både lærere og elever - og elevernes evne til at lære nyt, er væsentlig dårligere i et støjende miljø end i et godt, lyddæmpet lokale.
"Man taler automatisk mere dæmpet i et akustisk godt rum. Så gevinsten er dobbelt for en beskeden merudgift," siger civilingeniør Dan Hoffmeyer, der er en af eksperterne bag den nye vejledning.

Vejledningen foreslår, at efterklangstiden i et undervisningslokale ikke er længere end 0,4 - 0,6 sekunder. Det vil sige, at lyden ikke 'runger' så meget. Tidligere var kravet til efterklangstiden kun 0,9 sekund - men når efterklangstiden er så lang, risikerer man, at op til hver sjette af de vigtige konsonanter går tabt.
Med de nye efterklangstider er det kun ca. hver 20. konsonant, der er i fare for at forsvinde.

De gamle krav til akustik i skolen er mere end 20 år gamle og lavet til katederundervisning frem for moderne undervisning, der er projekt- og temabaseret.

Det er endnu for tidligt at sige, om vejledningen om akustik i folkeskolen bliver inddraget i det nye bygningsreglement, der ifølge planerne skal komme i 2007. Indtil videre er vejledningen nemlig, som navnet antyder, kun en vejledning - ikke en lov.

Kilde: Berlingske Tidende 22/02/2005