december 27, 2011

Miljøstyrelsen skal revurdere retningslinjer for støj

Share

En dom ved højesteret om støj i boligområder kan få konsekvenser. Retten har nemlig bedt Miljøstyrelsen om at revurdere sine retningslinjer for støj i området omkring Hvalsø Savværk på Sjælland.

Sagen drejer sig om, at to beboere i området har følt sig generet af støjen fra lastbiler, der kører til og fra savværket med træ. Det larmer nemlig væsentligt mere end de 45dB, som Miljøstyrelsen har sat støjgrænsen til at være i boligområder.
Hvalsø Savværk har ligget på samme adresse de sidste 70 år, men i den tid, der er gået, er byen rykket tættere og tættere på. Når der køres træ til og fra fabrikken, kommer de store lastbiler derfor til at køre gennem et boligområde.

Savværkets ejer føler sig urimeligt behandlet. Han har gennem de sidste 10 år arbejdet på at dæmpe støjen, men hvis Højesteretsdommen får Miljøstyrelsen til at skærpe kravene endnu mere, kan han være tvunget til at lukke fabrikken, der har 25 ansatte.

Hvis styrelsen ændrer retningslinjer, kan det få konsekvenser for tusindvis af virksomheder med adresse i eller i nærheden af boligområder.

Miljøkonsulent Jens Ulrik Jensen fra Dansk Industri (DI) mener ikke retningslinjerne skal laves om. "Hvis en beboer, der bor tæt på en idrætshal, børnehave eller skole bliver generet af støjen fra biler, der kører til og fra parkeringspladsen, kan dommen betyde, at den vil blive lukket," siger han.

Kilde: Erhvervsbladet.dk 10/01/2005