december 19, 2011

Miljøstyrelsen anklages for fifleri med støjgrænser

Share

Miljøstyrelsen anklages for fifleri med støjgrænser

Forskere anklager Miljøstyrelsen for at manipulere med støjberegningerne når der skal opsættes nye vindmøller. Det kommer til at gå ud over naboerne, mener de.

”Man kunne fristes til at tro, at Miljøstyrelsen manipulerer med støjberegningerne, så udbygningen af vindmøllenetværket kan fortsætte næsten uhindret,” siger Henrik Møller, der er professor i akustik på Aalborg Universitet.

Gennem flere år har han og hans kolleger været særdeles kritiske overfor de beregninger, Miljøstyrelsen har brugt til at udregne hvor meget de kommende store vindmøller vil støje.

Forskerne og Miljøstyrelsen er enige om, at den generelle støjgrænse bør være på 20 dB, men forskerne mener ikke at Miljøstyrelsens beregninger er korrekte, fordi de har brugt modeller af huse, der er væsentligt bedre lydisolerede end hvad der er normalt i danske boliger. Det vil medføre, at støjgrænsen på 20 dB vil blive overskredet i hver tredje bolig i nærheden af vindmøllerne.

”Alle Miljøstyrelsens fejl trækker i samme retning. Det betyder efter vores vurdering, at møllerne vil overskride grænsen på 20 dB, når man i virkeligheden har op mod 30 dB i de dårligst isolerede huse,” siger Henrik Møller.

Miljøminister Ida Auken har netop sendt støjreglerne i høring. Hun afviser at regeringen og Folketinget vil lade tvivlen om støjgrænserne kommer møllerne – og ikke naboerne – til gode.

”Hvis tvivlen kom møllerne til gode, ville vi ikke have lavet en støjgrænse, som vindmølleindustrien synes er for skrap,” siger hun.

”Jeg kan se at der er en faglig uenighed, men Miljøstyrelsen har lavet et grundigt stykke arbejde og har også hørt eksterne eksperter. Og støjgrænsen er skrappere end hvad der gælder for industrien, hvor der om dagen er en 25 dB-grænse,” siger hun.

Kilde: Politiken, 14/11/2011