december 22, 2011

Midlertidigt høretab kan føre til tinnitus

Share

Forskning viser, at et midlertidigt høretab kan føre til tinnitus efter at hørelsen er vendt tilbage.

De fleste har oplevet et midlertidigthøretab efter voldsomme støjpåvirkninger ved fx koncerter, store sportsarrangementer og lignende.
Selv omhørelsen vender tilbage, er risikoen for at pådrage sigtinnitus meget stor – det viser en ny undersøgelse fra Australien.

Her har forskere lavet forsøg med dyr, der blev udsat for voldsom støj og bagefter fik konstateret et midlertidigt høretab.

Efter et par ugers forløb, fik dyrene atter målt hørelsen. Høretabet var væk, men scanninger viste, at det center i hjernen, der normalt forbindes med tinnitus, nu var aktivt.

Formålet med undersøgelsen var at finde metoder til, bedre at forstå hvordan tinnitus opstår. Med en større viden om, hvad der udløser fænomenet, vil det måske med tiden være muligt at finde en effektiv behandling. Det siger undersøgelsens leder, Don Robertson fra University of Western Australia.

Kilde: www.prfire.co.uk, 30/07/2010