Mere om sensorineural hørenedsættelse

Share

Sensorineural hørenedsættelse er betegnelsen for nedsat hørelse, hvor årsagen er lokaliseret indenfor det ovale vindue - altså i detindre øre. (I modsætning tilkonduktiv hørenedsættelse , hvor det udelukkende er gået ud over lydledningen i det ydre øre og mellemøret.)

Ved sensorineural hørenedsættelse opstår der lydforvrængning, fordi den nedsatte evne til at skelne mellem lydens frekvenser går ud over 'kvaliteten' af den lyd, man kan opfatte.

Høreorganet er meget følsomt overfor belastninger. Det gælder især den del af det indre øre, som ligger tættest ved det ovale vindue, og hvorfra de lyse toner (diskanten) bliver opfattet. Det er her, bådealder ogstøj påvirker hørelsen.