Mentorfunktion

Share
Mentorfunktion

En mentor er en medarbejder i virksomheden, på uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent, der varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede og oplære personen i virksomheden / på uddannelsesinstitutionen i et omfang, der rækker ud over stedets forpligtelse.

Gennem jobcentret kan der oprettes mentorordning for:

  • dagpengemodtagere
  • nyuddannede med handicap
  • kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
  • sygedagpengemodtagere
  • revalidender
  • personer på førtidspension, der ansættes i job med løntilskud
  • nyuddannede med handicap, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse
  • personer i fleksjob