december 07, 2011

Medicinblanding nedsætter høretab hos mus

Share

Medicinblanding nedsætter høretab hos mus

Forskere har fundet frem til en medicinsk behandling, der i små doser både kan forebygge og helbrede støjskader hos mus.

Behandlingen består af en cocktail af to forskellige typer medicin, som i forvejen er kendt for at have en gavnlig virkning påhørelsen, men forskerne, der kommer Washington University School of Medicine i St. Louis, USA, er de første til at afprøve en kombination.

”Vi fandt ud af, at der var en synergieffekt,” siger Jianxin Bao, PhD. ”To medikamenter i en lavere dosis kan blokere flere signalstier end et medikament alene. Det giver bedre resultater og færre bivirkninger.”

Fra tidligere undersøgelser vidste forskerne, at nogle typer epilepsimedicin kan være med til at beskytte hørelsen hos mus i forbindelse med voldsomstøj.
Andre forskere har tidligere erfaret, at glucocorticoider, som bl.a. bliver brugt til at behandle astma og allergier, også kan have en beskyttende effekt på hørelsen.

Ved at kombinere de to typer medicin i forskellige doser på forskellige typer mus inden de blev udsat for støj, fandt forskerne ud af, at musenes hørelse blev beskyttet lige så godt med små doser af kombinationsmedicinen som med store doser af typerne hver for sig.

Selv om medicinen ikke kan forhindre alle former forstøjskader, når musene bliver udsat for et lydtryk på 110dB, kan de reducere tabet ganske betydeligt med mellem 10 og 30 dB.

Det vil sige, at en mus med normal hørelse eksempelvis vil kunne høre en lyd ved 30 dB, men efter støjpåvirkningen ville den kun kunne høre lyd ved 50 dB. Hvis musen var blevet medicinsk behandlet, ville den kunne høre lyd ved 40 dB.

Fo mennesker vil det gøre en stor forskel at kunne beskytte bare 5 – 10 dB i forhold til at kunne høre almindelig tale.

Forskernes næste skridt er at teste medicinen på dyr, hvis hørelse minder mere om menneskers.

Kilde: www.hear-it.org