Maskeret tinnitus

Share

Maskeret tinnitus

Ved at sende en specielt moduleret støj ind i øret, kan man fjerne en del af generne ved tinnitus. Men kun hvis tinnitusen er en ren tone. Det fortæller chefakustiker Jan Voetmann.

Af Jakob Brodersen

Tinnitus kan ikke kureres. Det slår Jan Voetmann fast med det samme; men derfor kan man alligevel godt gøre noget ved den. Han understreger, at han anser den psykologiske hjælp for den vigtigste når det drejer sig om at lære at leve med tinnitus - men der findes også enakustisk måde, man kan forsøge at 'fjerne' tinnitusen på.
Det han taler om, kaldes for 'masking' eller 'maskering' af tinnitusen.
"Hvis man ser på vores normale høretærskel - grænsen for, hvad vi kan høre - er det en kurve, der starter relativt højt ved de dybe toner. Så falder den og bliver meget lav omkring 2-5000Hertz og stiger igen ved de høje frekvenser," siger Jan Voetmann og ser spørgende på journalisten som for at sikre sig, at han har forstået.
"Det skal forståes på den måde, at vores hørelse er mindre følsom ved meget dybe og meget høje toner og mest følsom ved 2-5000 Hz, hvor vores konsonantforståelighed ligger. Vores evne til at høre, hvad der bliver sagt, er koncentreret om vores evne til at forstå konsonanterne i sproget. "

Fremprovokeret høretab

Ved særlige forsøg i lydtætte rum, har man udsat forsøgspersoner for en konstant tone på en bestemt frekvens, spillet den relativt højt og samtidig målt deres hørelse. Hvis tonen ligger i området mellem 2 - 5000 Hz, hører forsøgspersonen normalt på de dybe toner næsten helt op til det niveau, hvor tonen ligger. Men jo tættere lyden kommer på den konstante tone - som Jan Voetmann kalder for 'maskeringstonen' - desto højere bliver tærsklen for, hvad forsøgspersonen kan høre.
"Det interessante er, at for frekvenser, der ligger over maskeringstonen, vil tærsklen også være forskudt. Først når vi kommer op på frekvenser, der er meget højere end maskeringstonen, kommer tærsklen ned på det normale. Og hvis man summere op på det, betyder det, at hvis man har en tone liggende et sted i lydbilledet, vil den dække over eller maskere frekvenser, der ligger højere oppe i lydbilledet" siger Jan Voetmann.

Tinnitus kan maskeres

"Der findes ingen endegyldig forklaring på hvad tinnitus er," siger Jan Voetmann og kommer med skrækhistorier om tinnituspatienter, der har fået skåret hørenerven over med det resultat at de blev totalt døve, men stadig kunne høre deres tinnitus.
"Når jeg holder foredrag om tinnitus, plejer jeg at sammenligne det med de fantomsmerter man kan have i en tå eller en fod, der er blevet amputeret. Jeg synes det minder lidt om det - at der et eller andet sted bliver dannet nogle impulser, der fortolkes som om det var lyd, der kom," siger han. "Man er ikke klar over, om det er noget, der opstår i det indre øre, eller om det er noget, der opstår på vejen op til hjernen."
Hvis man lider af tinnitus, der manifesterer sig som en ren tone, kan man forsøge sig med en 'masker', som er en slags høreapparat. Men i stedet for en mikrofon, der opfanger lydene og forstærker dem, udsender maskeren støj i det frekvensområde, tinnitusen ligger. Det kræver blot, at man ved en undersøgelse får defineret, i hvilket frekvensområde man føler sig generet.
"I stedet for at høre tinnitusen, vil man høre støjbåndet," siger Jan Voetmann og hvisler for at demonstrere, hvordan støjen typisk vil lyde. "Og erfaringsmæssigt er støjbånd mindre generende - mindre irriterende at lytte til end en ren tone. Det er sådan set princippet i en masker. Teknikken har været brugt i mange år - og det ser ud til at fungere udmærket når man vel at mærke har sådan en slags tinnitus."
Dog skal man være opmærksom på, at lydopfattelsen bliver ændret. Maskeren fjerner ikke kun tinnitusen, men også andre lyde i samme frekvensområde. Man bytter med andre ord tinnitusen ud med et lille høretab.
"Det er et hjælpemiddel, der ikke klarer problemerne. Men det gør det lidt nemmere at leve med tinnitus, end hvis man ikke har det," siger Jan Voetmann.

Yderst til venstre ses en normal høretærskel. Lodret akse angiver tryk idB - vandret frekvens iHz. Som man kan se på tærsklen, skal man have et højt lydtryk for at høre dybe bastoner, men vi hører bedre efterhånden som frekvensen bliver lysere. Vi hører bedst fra 2-5000 Hz. I audiogrammet i midten viser den røde streg en hyletone, og yderst til højre viser de grønne streger den nye skelnetærskel, der er fremprovokeret af hyletonen.