december 29, 2011

Mangel på tolk skaber frygt for lægefejl

Share

Døve og døvblevne patienter på landets sygehuse risikerer i langt højere grad end andre at blive fejlbehandlet, når de indlægges på sygehuse.

Årsagen er, at indlæggelsen ofte foregår uden brug af tegnsprogstolke. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.
Danske Døves Landsforbund ønsker nu, at politikerne sikrer døve og deres pårørende gratis adgang til tegnsprogstolke på alle danske sygehuse.

Forleden oplevede en 42-årig døv nordjyde en indlæggelse som et sandt helvede uden mulighed for at kommunikere med personalet.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende