december 27, 2011

Mangel på præster med hørehensyn

Share

Mangel på præster med hørehensyn

Der er stor mangel på de såkaldte kontaktpræster i den danske folkekirke. Kontaktpræsternes arbejde er at gøre kirken tilgængelig for personer medhøreproblemer.

Danmark er opdelt i 111 provstier, og det er meningen, at der i hvert provsti skal være en præst, der blandt andet er specialist ihjælpemidler og som kan være med til at arrangere tekstede gudstjenester. Men i knap halvdelen af alle provstier i Danmark, er der ikke en kontaktpræst – der mangler 47 præster, hvis målet skal nås.

Der har aldrig været 111 kontaktpræster i Danmark på en gang , men præsterne opfylder en vigtig rolle, mener Søren Skov Johansen, der er landsdelspræst for kontaktpræsterne vest for Storebælt.

”Kontaktpræsten kan hjælpe til at beholde de hørehæmmede i det kirkelige fællesskab. Det kan man nemt miste, når man taber hørelsen eller er dårligt hørende i forvejen,” siger han. ”Det er vigtigt at have kontaktpræsterne, for hørehandicap er et usynligt problem, og hørehæmmede gør som regel ikke opmærksom på problemet selv.”

Øst for Storebælt mangler der 27 kontaktpræster. Her efterlyser landsdelspræst Peter Hansen, at der kommer til at være en kontaktpræst pr. provsti.

”Hørehæmmede er Danmarks største handicappede gruppe,” siger han.

Brugerforeningen Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) mener også, at der er behov for flere kontaktpræster.
”Hvis du og jeg har brug for at tale med den lokale præst, har vi en naturlig forventning om, at præsten kan sætte sig ind i vores situation og har forudsætningen for at tale med os,” siger sekretariatsleder Pia Mikkelsen. ”Når man hører dårligt, har man et behov for, at præsten har en særlig viden.”

2. juni 2006 blev et cirkulære, der siden 1986 har påbudtteleslynger i kirkerne, ophævet.

Kilder: Kristeligt Dagblad, 26/06/2006 og www.hoergodt.dk