oktober 18, 2013

Mange høretab kan behandles eller helt undgås

Share

Mere end 360 millioner mennesker verden over har et høretab  og en rapport fra FN rapport viser, at omkring halvdelen af disse tilfælde let vil kunne undgås.

FNs World Health Organization (WHO) mener, at et stigende antal mennesker har et høretab, der enten kan behandles eller forebygges. "Omkring halvdelen af ​​alle tilfælde af høretab kan forebygges og mange kan behandles gennem tidlig diagnose og indgreb såsom kirurgisk implanterede høreapparater," siger Shelly Chadha fra WHOs afdeling for forebyggelse af blindhed og døvhed.

32 millioner berørte børn

Hos den aldrende globale befolkning anslår WHO, at en ud af tre over 65 år - hvilket er omkring 165 mio mennesker - lever med et høretab.

Derudover er 32 millioner af dem, der lider af et høretab, børn under 15 år. Disse børn lever primært i lav-og mellemindkomstlande i Sydasien , Asien og Stillehavsområdet og Afrika i området syd for Sahara. Hos dem kan høretab begrænses, hvis simple øreinfektioner blev behandlet i tide. Almindelige årsager til høretab blandt hele verdens befolkning er, at blive udsat for voldsom støj , skader på øret eller hovedet , aldring, problemer under graviditet og fødsel, genetiske årsager og brug af medicin , der kan skade hørelsen.

Kilde: www.hear-it.org