december 07, 2011

Mange høretab blandt midaldrende

Share

Amerikansk undersøgelse viser, at en ud af ni mellem 45 og 54 år har et høretab.

En undersøgelse foretaget af forskere ved University of Wisconsin viser, at op mod seks procent af alle mellem 34 og 44 år viser tegn påhøreproblemer. For personer i alderen 45 til 54 år er tallet 11 procent. Er man mellem 55 og 64 år gammel, er der 25 procents sandsynlighed for at hørelsen er ved at svigte – og er man 65 år eller ældre, har man 40 procents sandsynlighed for at høre dårligt.
Ni ud af ti, der er over 80 år, har høreproblemer.

I undersøgelsen er der en svag overvægt afhøretab hos mænd, særligt hos lavtuddannede og – knap så overraskende – blandt de, der har et støjende arbejde eller har gennemgået operationer iøret.

Nogle af de andre faktorer, der bidrager til at forøge risikoen for høreproblemer er arvelige faktorer og, efter al sandsynlighed, hjerte- kredsløbsproblemer.

”Høretab er ikke nødvendigvis noget, der kommer med alderen,” siger Scott D. Nash, der er hovedforfatter på undersøgelsen. ”Vores resultater, der ligger godt i tråd med andre undersøgelser, viser, at en sundere livsstil med mindre risiko for hjerte-karsygdomme, muligvis vil kunne forhindre eller udskyde høretab.”

Materialet, der ligger til grund for undersøgelsen, er den såkaldte Beaver Dam Offspring Study, hvor ca. 6000 indbyggere i den amerikanske by Beaver Dam har fået syn oghørelse undersøgt med jævne mellemrum sideløbende med grundige helbredsundersøgelser siden 1993.

Kilde: www.hear-it.org