december 09, 2016

Mange canadiere er uvidende om eget høretab

Share

Fire ud af ti canadiere i alderen 20-79 har et målbart høretab. Det var hele 77 procent af dem ikke klar over.

Mange canadiere er uvidende om eget høretab

De nye tal stammer fra the Canadian Health Measures Survey, som løbende tester sundheden hos landets befolkning. Resultater fra de nationale rapporter i 2012 og 2015 er nu færdiganalyseret og giver tilsammen indtrykket af et omfattende sundhedsproblem.

I Canada har man tidligere målt forekomsten af høretab ved hjælp af selvrapportering, men de høreprøver, der var en del af den store nationale sundhedsundersøgelse viste, at der var stor forskel på det tal, man fik, når man bad folk om selv at oplyse et eventuelt høretab og det tal, forskerne fandt frem til ved hjælp af omfattende høreprøver.

Ifølge den traditionelle måling, hvor oplysningerne kommer fra folk selv, er høretab begrænset til færre end 4 procent af befolkningen, mens sundhedsundersøgelsens tal var omtrent ti gange så højt. Den viste nemlig, at 40 procent af de undersøgte 20-79-årige canadiere havde et høretab varierende fra mildt over moderat til svært.

Adspurgt om kendskabet til et eventuelt høretab, svarede 77 procent af ovenstående gruppe nej til spørgsmålet om, at de – af en sundhedsperson – var blevet diagnosticeret med et høreproblem.

Ikke overraskende viste rapporten, at forekomsten af høretab var størst blandt undersøgelsens ældste, de 60-79-årige år, hvor hele 78 procent  havde et målbart høretab. Blandt de 40-59-årige var tallet 40 procent og hos de yngste voksne, de 20-39-årige, kun 15 procent.

Undersøgelsen viste desuden, at forekomsten af høretab var størst blandt mænd, hvor 47 procent af de undersøgte havde et høretab, mens det tilsvarende tal hos kvinderne kun var 32 procent. 

Kilde: hear-it.org

Find flere detaljer om undersøgelsen på Statistics Canada