september 12, 2013

Mål for hørescreening af spædbørn bliver ikke overholdt

Share

Mål for hørescreening af spædbørn bliver ikke overholdt

For få danske børn med høretab bliver diagnosticeret i tide, viser en undersøgelse.

En undersøgelse af hørescreeninger i Danmark viser, at de danske sundhedsmyndigheders anbefalede tidsfrister for hørescreeninger ikke bliver overholdt. De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at en høreprøve bør udføres senest 30 dage efter fødslen, og at børn med et muligt høretab skal diagnosticeres inden barnet fylder tre måneder.

Retningslinjerne for hvornår den endelige diagnose bør være udført, bliver imidlertid kun overholdt i 45% af tilfældene. Det er et fald på 44% siden 2006, hvor ni ud af ti børn blev diagnosticeret tre måneder efter fødslen som det seneste. Kun 20% af de steder, som udfører  disse screeninger har retningslinjer, som siger, at de første screeninger bør udføres inden for 10 dage.

Forkert måling

Målemetoden er også i modstrid med de danske myndigheders anbefalinger. Myndighederne anbefaler, at den første hørescreening altid bør følges op af en bestemt type screening, hvis barnet skal screenes igen. Dette sker i kun 20% af tilfældene. I stedet bliver en anden metode brugt til den ekstra screening.

Endelig viser undersøgelsen, at oplysninger om sådanne screeninger kun er givet ved eller lige efter fødslen. For at sikre, at forældre er opmærksomme på muligheden for hørescreening og således screene så mange børn som muligt, foreslås det, at oplysningerne gives en måned før den planlagte fødseldato.

En kort screeningsproces

En kort screeningsperiode er vigtig, da det optimerer muligheden for tidlig diagnose og behandling af børn med medfødt høretab. Samtidig sikrer den afklaring af falsk positive testresultater, som kan forårsage unødig bekymring hos forældre.

Undersøgelsen blev udført af Christina Degn, Cand. mag i audiologopædi og ph.d.-stipendiat på Syddansk Universitet og Maria Baltzer Gormsen, Cand. mag i audiologopædi og screeningskoordinator på Odense Universitetshospital.

 

Kilde: www.hear-it.org