december 07, 2011

Magnetterapi nytteløs som tinnitusbehandling

Share

En amerikansk undersøgelse har ikke kunnet vise nogen sammenhæng mellem lindring af tinnitus og magnetterapi. Forskere vil dog ikke helt afskrive muligheden.

En amerikansk undersøgelse, der skulle afdække muligheden for at benytte magnetterapi som lindring vedtinnitus, har vist sig at være frugtesløst.

I undersøgelsen forsøgte læger at påvirke forsøgspersonernes hjerner ved at danne magnetfelter rundt om deres hoveder. Ideen var – groft forsimplet – at de magnetiske stråler skulle ”genstarte” en række af hjernens forbindelser.

Flere europæiske forsøg har ellers vist tegn på at tinnitus kan blive lindret ved magnetterapi – men det amerikanske forsøg endte altså uden nogen dokumenterbar effekt.

I forsøget deltog 14 testpersoner, som led voldsomt af tinnitus.

De modtog alle sammen 10 behandlinger med magnetterapi over en periode på to uger og 10 behandlinger med en placebo-magnet over to uger. Holdet blev delt op undervejs, så ingen vidste, hvilken behandling de fik hvornår.

Behandlingen havde ingen effekt på deltagernes tinnitus.

Når deltagerne efterfølgende blev spurgt om, hvilken type behandling, de troede de havde modtaget hvornår, kunne de kun gætte rigtigt halvdelen af gangene.

Forsøgsleder doktor Jay Piccirillo fra Washington University School of Medicine vil dog ikke helt opgive magnetterapien som en mulig lindring.

”Jeg er sikker på, at magneterne kan påvirke hjernen,” siger han. ”Men vi ved ikke, hvor vi skal anbringe magneten og hvor lang tid.”

Han bliver bakket op af øre-næse-hals professor Robert Folmer, der tilskriver forsøgets korte løbetid og forholdsvis få deltagere en del af skylden.

Han påbegynder selv om kort tid et lignende forsøg med 160 deltagere, hvor man arbejder mere målrettet med placeringen af magneterne.

Resultaterne af det forsøg vil man kunne læse mere om på hoerelse.info når de foreligger.

Magnetterapi er godkendt i USA som behandling af depressioner.

Herhjemme bruges terapien som alternativ behandlingsform af bl.a. gigt og ledsmerter.

Kilde: www.reuters.com, 24/03/2011