Lydoverfølsomhed

Share

Hvis lyd (især kraftige eller skarpe lyde) generelt opleves som en plage eller måske decideret smerte, taler man om lydoverfølsomhed. I det moderne samfunds støjende verden, er denne overfølsomhed et voksende problem.

Med alderen bliver de fleste mennesker mere følsomme overfor lyd. Dette synes især at gælde mennesker med nedsat hørelse. Sagt på en anden måde:
Det område, hvor du kan høre og finder lyd behagelig er indsnævret. Svage lyde høres ikke, mens kraftige lyde generer.
Lydoverfølsomhed kan også optræde hos yngre mennesker og børn.

Lydoverfølsomhed kan være meget generende og kan i lighed med tinnitus give koncentrationsbesvær, træthed, stress og/eller søvnbesvær. Nogen egentlig behandling findes ikke, men mange kan med psykologisk hjælp lære at leve med følsomheden. Samtidig er det selvfølgelig en hjælp, hvis du undgår støjende miljøer og informerer dine omgivelser om problemet.

Er du høreapparatbruger og lydoverfølsom, skal du have et apparat, der kan indstilles, så kraftige lyde bliver dæmpet.