december 23, 2011

Lydfølsomme oceaner

Share

Lydfølsomme oceaner

I takt med at den menneskelige støj på havene stiger, bliver havvandet dårligere til at dæmpe støjen. Det viser en ny undersøgelse, der netop er blevet offentliggjort.

Som vi tidligere har om talt på hoerelse.info, får den stigende menneskeskabte støj på verdenshavene alvorlige konsekvenser for dyrelivet. Nu viser en ny undersøgelse, at støjen også breder sig mere end normalt på grund af forurening.

Forskere på Monterey Bay akvariet i Californien har opdaget, at verdenshavene bliver mere og mere sure – pH-værdien falder, fordi saltvandet skal optage mere og mere CO2 fra udstødningsgasser. En uventet bivirkning ved den øgede surhed er, at lyd vil kunne spredes endnu mere under vandet end hidtil.

Forsigtige skøn fra det internationale panel for klimaforandringer (IPCC) anslår, at havets pH-værdi vil være faldet med 0,3 i år 2050. Ifølge forskerne vil det betyde, at lyde under vandet vil spredes 70 procent mere end i dag.
Dermed vil havet blive et væsentligt mere støjfyldt sted og især påvirke de store havpattedyr.

Det er ikke nyt for havbiologer at vandets kemiske sammensætning ændrer dets lydabsorberende egenskaber. Når lyd bevæger sig gennem havvand, får det grupper af molekyler og atomer til at sætte sig i svingninger og absorbere lyde i bestemte frekvenser. Det indebærer en række kemiske forbindelser, som forskerne endnu ikke helt har klarhed omkring.
Dog ligger det helt fast, at surheden – aciditeten – er afgørende for lydens bevægelighed. Jo lavere pH-værdi, desto mindre dæmper vandet lydene lav- og mellemfrekvensområdet.

Uheldigvis er det netop lyde i dette frekvensområde, havpattedyr bruger til at kommunikere. Det er også denne type lyde, havene bliver fyldt ad via menneskeskabt støj fra maskiner og både.

Kilde: www.entertainmentandshowbiz.com 06/10/2008