december 23, 2011

Lufthavn skal betale erstatning for høretab

Share

Lufthavn i USA dømt til at betale erstatning til lufthavnsbetjent, der har fået høreskade på grund af sit arbejde.

En lufthavn i staten Michigan er blevet dømt for at have overtrådt arbejdsmiljølovene og skal betale en tidligere lufthavnsbetjent en erstatning på 1.225 dollars (knap 7.000 kr.) fordi han har pådraget sig enhøreskade i sit arbejde for lufthavnen.

Den nu 66-årige betjent Roger Kaliniak oplevede i sine syv år som ansat i lufthavnen, at hanshørelse blev markant ringere. Kaliniaks ørelæge fastslog, at det var sket som følge af støjpåvirkning.

Betjenten mener selv, at støjskaden dels er opstået som følge af at arbejde med megetstøj i selve lufthavnen og på landingsbanerne, hvor han ikke brugtehøreværn og at han to gange årligt skulle på skydebanen.

Undersøgelser viste, at støjniveauet på skydebanen, selv om Kaliniak brugte høreværn, var for højt. Dog viste målinger også, at støjen i selv lufthavnen ikke overskred grænseværdierne.

Roger Kaliniak fastholder dog, at lufthavnen ikke har stillet høreværn til rådighed når han arbejdede på landingsbanerne – og at han her var nødsaget til at låne sig frem hos ansatte i flyselskaberne. Derfor sagsøger han nu for at få en erstatning på 5.000 dollars (knap 30.000,- kr.) for udgifter til lægebesøg og høreapparater.

Lufthavnen vil nu indføre et hørebevarelsesprogram for sine ansatte. Programmet kommer blandt andet til at indbefatte årligehøreundersøgelser.

Kilde: wwwmlive.com 11/10/2008