december 29, 2011

Livsfarlig trafikstøj

Share

Trafikstøj er ikke bare generende og med til at sænke huspriserne - den er direkte livsfarlig. En ny undersøgelse fra Tyskland påviser, at mennesker der bor i nærheden af veje med voldsom trafikstøj, har dobbelt så stor risiko for at få forhøjet blodtryk, der skal behandles medicinsk. Det skriver dagbladet Politiken.

Ifølge den tyske undersøgelse, er det især trafikstøj over grænseværdien på 55dB om natten, der kan få konsekvenser for helbredet. Hvis støjniveauet om dagen kommer over 65 dB, stiger risikoen for kredsløbslidelser og hjertesygdomme med 20 procent.
Trafikstøj kan også medføre hormonelle påvirkninger, stress og søvnproblemer, mener verdenssundhedsorganisationen WHO.

I 1998 nedsatte Miljøministeriet en vejstøjsgruppe, der skulle udarbejde en handlingsplan for at dæmpe støjniveauet, men gruppen er endnu ikke kommet med nogen konkrete ideer. Sidste år aflyste regeringen planlagte støjværnsprojekter for 200 millioner kroner på trods af kritik fra bl.a. embedslæger.

Kilde: Politiken