december 29, 2011

Livsfarlig støj

Share

Livsfarlig støj

At være udsat for støj hver dag, året rundt, døgnet rundt, er ikke kun en kilde til irritation af ørerne. Et nyt dansk studium baseret på internationale undersøgelser viser, at uønsket støj fra især trafik kan give hjerteproblemer.
Mellem 800 og 2.200 danskere bliver hvert år indlagt med forhøjet blodtryk som følge af trafikstøj og mellem 200 og 500 dør hvert år for tidligt af at have været udsat for trafikstøj.

Det er især trafikstøj om natten, der virker belastende for kroppen, fordi man ikke får mulighed for at sove så dybt og vågner flere gange.
"Ligesom natarbejde er det ødelæggende for helbredet," siger seniorforsker Søren Lund fra Arbejdsmiljøinstituttet.
Konsulentfirmaet Cowi konkluderer, at samfundsudgifterne som følge af trafikstøj løber op i flere milliarder kroner hvert år.

Regeringen har afsat 100 millioner kroner til bekæmpelse af trafikstøjen ved bl.a. at bruge særligt lyddæmpende asfalt.
Problemet er bare, at 95 procent af de 150.000 danskere, der bor i stærkt støjbelastede områder, bor langs kommune- og amtsveje, som regeringen mener er lokalt ansvar, der skal betales af de lokale kommuner og amterne.

Miljøminister Connie Hedegaard understreger, at det er afgørende, at der fremover ikke bliver bygget nye boliger i stærkt støjplagede områder. Det vil sige områder, hvor boligerne har 55 dB eller mere på facaden.

Kilde: Politiken 22 og 23/10 2004