december 27, 2011

Lettere liv med høreapparater

Share

Høreapparater gør livet lettere for ældre med høreproblemer og deres pårørende. Det viser en australsk videnskabelig undersøgelse.

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at høreapparater gør det nemmere at være ældre og have et høretab. De to forskere der står bag, har haft 93 ældre australiere og 78 pårørende deltagere i undersøgelsen.

Forskerne brugte spørgeskemaer til at få de ældre til at beskrive deres livskvalitet før og efter de begyndte at bruge høreapparater.
I et parallelt spørgeskema skulle pårørende svare på spørgsmål om mulige ændringer i den måde de var sammen med de ældre på.

Ved hjælp af et særligt udarbejdet pointsystem var forskerne i stand til at analysere og evaluere høreapparaternes betydning for hverdagslivet for forsøgsdeltagerne. Jo højere score, jo større var generne ved høretabet.

Før de fik høreapparater, var gennemsnitsscoren hos de ældre på 42,99. Efter at have fået høreapparater, faldt den gennemsnitlige score til 22,71. Særlig markant var scoren hos de ældre med et høretab på over 35 dB.
Blandt de pårørende faldt den gennemsnitlige score fra 36,6 til 29,7.

Forskerne mener, at de pårørendes holdning til høreapparater er kraftigt påvirket af, om deres slægtning med høretab beslutter sig til at få høreapparater eller ej. Tesen bliver støttet af undersøgelsen.
Størstedelen af de deltagende høreapparatbrugere var blevet opfordret til at søge hjælp af deres pårørende.

Kilde: www.hear-it.org