december 27, 2011

LBH forener kræfterne

Share

Repræsentantskabet for LBH, Landsforeningen for Bedre Hørelse, har besluttet, at foreningen fremover skal samle alle aktiviteter under én paraply.

Beslutningen betyder i praksis, at Ménière Tinnitus Foreningen (MTF), DøvBlevneAfdelingen (DBA) og Hørehæmmede Børns Forældreforening (HBF) bliver slået sammen med moderforeningen.

Debatten på mødet d. 30 september var lang og konstruktiv – så lang, at mødet blev midlertidigt afbrudt. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bliver genoptaget senere i år. Her skal repræsentanterne tage stilling til standardvedtægter for de nye kommunale afdelinger samt til foreningens eventuelle nye fremtidige navn.

Kilde: www.lbh.dk