december 29, 2011

LBH blander sig i strukturdebat

Share

LBH blander sig i strukturdebat

Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) som er brugerorganisation for personer med nedsat hørelse, går nu ind i debatten om strukturen i fremtidens Danmark.

På sin hjemmeside skriver foreningen, at regeringens udspil "Det nye Danmark" i alt for ringe grad tager hensyn til de mest udsatte handicapgrupper.

Foreningen mener, at stærkt specialiserede opgaver såsom hjælp til personer med dårlig hørelse, bør varetages på regionsniveau, frem for i kommunerne, for at sikre den faglige bæredygtighed og en større sammenhæng i de behandlingstilbud, som tilbydes i de enkelte landsdele.

"Kommunerne prioriterer meget forskelligt. (...) Der sker alt for ofte en nedprioritering af hørehandicapområdet," skriver foreningen.

Derfor foreslår foreningens formand, Søren Dalmark, at fremtidens offentlige høreomsorg kommer til at ligge i de storregioner, regeringen har lagt op til at inddele sundhedsvæsenet i.

Læs mere påLBHs hjemmeside.