december 22, 2011

Lavfrekvent støj fra vindmøller et reelt problem

Share

Lavfrekvent støj fra vindmøller et reelt problem

Lavfrekvent støj kan genere naboer til vindmøller. Og problemerne vokser med møllernes størrelse, mener dansk forsker.

Selv om vindmøller overholder de gældende regler om udendørsstøj på maksimalt 44 dB, kan lavfrekvent støj alligevel være en gene for beboerne i de nærliggende huse.

Det fastslår akustikprofessor Henrik Møller fra Aalborg Universitet i en ny rapport. Den ser nærmere på støjniveauet fra 44 møller.

Et af målene med rapporten var at fastslå, om der er nogen forskel på den lavfrekvente støj, der kommer fra små og store vindmøller. Og det er der ifølge Henrik Møller.

Stik imod en tidligere undersøgelse fra 2008, viser den nye rapport nemlig, at jo større møllerne er – desto mere lavfrekvent støj producerer de.
”Dette er et bemærkelsesværdigt resultat, når man tænker på den aktuelle udvikling med konstant stigende møllestørrelser og endda, i hvert fald i Danmark, strategien med at erstatte mange små møller med få større. Fra et støjforurenings-synspunkt forekommer dette som et skridt tilbage,” siger Henrik Møller.

Miljøstyrelsen, der har ansvaret for støjbekendtgørelsen, vil nu se nærmere på rapporten og vurdere konsekvenserne.
”Når vi får fat i dokumentationen, kan vi forholde os til den, og vi skal naturligvis altid være parate til at ændre en regulering, når der er fagligt belæg for det,” siger Jesper Mogensen fra Miljøstyrelsen.

Kilde: www.ing.dk, 11/06/2010