december 22, 2011

Larm på hospitaler generer patienterne

Share

Støj på hospitalsstuerne kan gå ud over patienternes evne til at restituere sig. Det viser ny undersøgelse fra England.

Larm på hospitalsgangene overskrider muligvis de grænseværdier forstøj på hospitaler, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastlagt.

I hvert fald i England, hvor en undersøgelse af uønsket støj på et offentligt hospital har afsløret et støjniveau, der påvirkede patienternes velbefindende, søvnkvalitet og restitutionstid.

Undersøgelsen blev foretaget på Musgrove Park Hospital i Taunton, der blandt andet behandler sygdomme som lungebetændelse og lungekræft.

Her blev der i flere tilfælde målt lydniveauer på sengestuerne, der lå op mod 25dB over WHOs grænseværdier.

Nogle af de mest generende lyde for patienterne var høje ringetoner på mobiltelefoner og højlydte samtaler, når andre patienter fik besøg.

Efter at målingerne var blevet gennemført, iværksatte hospitalet en række initiativer for at dæmpe støjen. Blandt andet fik personale og besøgende indskærpet at de skulle holde lydniveauet nede, skraldespande fik lyddæmpede låg, dørene ind til stuerne blev lukket om natten, besøgstiden blev begrænset og lydniveauet på forskellige alarmer blev skruet ned.

Resultatet blev ganske enkelt, at patienterne sov bedre.

En af de ansvarlige for undersøgelsen, Dr. Anna Hutchings, siger at hun vil anbefale alle sygehuse til at gøre hvad de kan for at holde støjen nede.

”Det kan virkelig forbedre patienternes oplevelse at give dem mulighed for at få sovet ordentligt, hvilket vi mener i sidste ende kan betyde, at de kommer sig hurtigere og bedre,” siger hun.

Kilde: www.telegraph.co.uk, 02/12/2009