august 14, 2013

Larm og støj påvirker både lærere og elever

Share

Larm og støj påvirker både lærere og elever

Videncenter for Arbejdsmiljø skriver i en netop offentliggjort artikel, at Støj- og indeklimaproblemer har betydning for elevernes indlæring. Oplysningerne stammer fra en ny undersøgelse blandt 48.000 folkeskoleelever. Men det forringer også lærernes velbefindende, mener Danmarks Lærerforening.

Artikler fortæller, at omkring halvdelen af de danske folkeskoleelever hver dag oplever problemer med larm eller støj, manglende ventilation og udluftning og dårlig rengøring på skolerne. Det har betydning for elevernes læring, koncentration og faglige udbytte. Resultaterne stammer fra ny undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). 

Danmarks Lærerforening mener ikke, at det ikke kun er eleverne, det går ud over, idet også lærernes arbejdsmiljø, ifølge deres vurdering, lider.

- Der blev for nogle år siden lavet en videnskabelig undersøgelse på de danske skoler, der viser en sammenhæng mellem børnenes forringede indlæring og et dårligt indeklima. Et godt indeklima har stor betydning for lærernes velbefindende, ikke mindst for lærernes eget helbreds skyld, men også for at man som lærer er på toppen, siger forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Lærerforening Per Sand Pedersen. 

Hver femte elev oplever problemer med støj

Undersøgelsen viser, at problemer med larm og støj i klassen giver eleverne indlæringsvanskeligheder. 47. pct. af eleverne i 4.-10.klasse oplever ifølge undersøgelsen hver dag eller næsten hver dag problemer med larm eller støj.

Ifølge et forskningsprojekt fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har støj også stor betydning for lærerens arbejdsmiljø. 

- Støj som lyd er ikke altid noget problem, fx hvis det kommer fra aktiviteter som læreren selv har sat i gang, men uro i andre tilfælde kan være dårligt for arbejdsmiljøet. Projektet viser, at lærernes oplevelse af støj i undervisningen hænger sammen med lavere jobtilfredshed, øget træthed og mangel på energi og motivation blandt lærerene, siger projektleder Jesper Kristiansen, NFA.

Længere arbejdsdage kræver et bedre indeklima

Artiklen fortæller desuden, at Per Sand Pedersen er fortaler for, at der bør komme mere fokus på indeklimaet på de danske skoler, der ikke kun påvirker elevernes indlæring men også lærernes præstationer:

- Man leverer en bedre vare gennem længere tid, hvis arbejdet udføres i ordentlige omgivelser. Den nye overenskomst betyder, at lærerne skal være på skolerne i længere tid, så derfor har vi meget fokus på det i øjeblikket.

Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø, hvor der også er links til yderligere undersøgelser.