december 27, 2011

Landmænd i risikozonen

Share

Landmænd i risikozonen

Hver tredje landmand i Sverige lider af høretab. Alle er klar over den skadelige støj - men kun få tager problemerne alvorligt og forsøger at beskytte sig selv.

Hverdagslivet på landet er fyldt med høje lyde; skrigende grise, traktorer, udluftningssystemer og andet tungt maskineri. Derfor rammes landmænd ofte af høreproblemer. Tal fra den svenske statistik underbygger, at høretab blandt landmænd ligger langt over gennemsnittet for andre grupper på arbejdsmarkedet.

At bruge høreværn når man arbejder i støjende omgivelser burde være en selvfølge, men en ældre svensk undersøgelse viser, at kun 40 procent af landmændene, der deltog i undersøgelsen gjorde noget for at beskytte deres hørelse.

Udover risikoen for høretab, har det at arbejde i støjende omgivelser uden beskyttelse også andre negative konsekvenser. Støjen kan nemlig også påvirke koncentrationsevnen og gøre arbejdet mere fysisk belastende – noget, der kan være med til at fremprovokere andre former for arbejdsskader og arbejdsulykker.

Kilde: www.hear-it.org