december 07, 2011

Lærere overser synsproblemer hos børn med høretab

Share

Næsten halvdelen af alle børn med høretab har eller får problemer med synet. Tidligere blev problemerne opdaget i døveskolerne, men i Folkeskolen bliver de ofte glemt.

Mellem 40 og 60 procent af alle børn med høretab har eller får problemer med synet. Og i takt med at stort set alle får et cochlear implant og bliver enkeltintegreret, forsvinder en fokus, døveskolerne tidligere havde på problemerne.

Synsproblemerne udvikler sig ofte langsomt, og det gør det vanskeligt for lærere at opdage. En af de ting, man som lærer kan lægge mærke til, er elevens sproglige udvikling.

"Kombinationen af synsproblemer og selv en lille hørenedsættelse, kan gøre det svært for barnet at aflæse signaler hos andre mennesker, og derfor får det ikke så fine nuancer i sit eget sprog," siger Bente Ramsing fra Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg.

Den manglende viden om synsproblemer blandt børn med høretab gør, at lærerne ofte tror at børnene har indlæringsvanskeligheder eller er uopdragne – men det kan lade sig gøre, hvis der kommer en ekspert ind over.

"For seende er det en logisk slutning, at et synshandicappet barn har brug for et stort tv. Men faktisk har barnet brug for et mindre tv, fordi synsfeltet ikke er så stort. Den slags er svært at regne ud, så frem for selv at eksperimentere, skal lærerne tilkalde en af os konsulenter," siger Bente Ramsing.

Har man mistanke om, at et barn med høretab også har problemer med synet, kan man kontakte Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg. Centeret er en landsdækkende service. Følg linket under denne artikel for at gå til centerets hjemmeside.

Både forældre og lærere kan kontakte centeret, men lærere skal have forældrenes tilladelse inden de gør det.

Kilde: Folkeskolen.dk, 03/01/2011

Link: