december 27, 2011

Lærere med høreproblemer går tidligt på pension

Share

Halvdelen af alle kvindelige, svenske lærere på tidlig pension lider af høreproblemer og/eller tinnitus.

En undersøgelse af 800 kvinder - offentliggjort i 2006-udgaven af den svenske brugerorganisation Hörselskadades Riksförbunds årsrapport - indikerer, at høreproblemer er en væsentlig årsag til, at lærere går af før tid.

En tredjedel af de adspurgte siger, at høreproblemer var delvist eller fuldt ud årsag til den tidlige afsked med arbejdsmarkedet.

Samtidig viser undersøgelsen, at kun 80 procent af lærerne med høreproblemer har brugt høreapparater - og at over 40 procent ofte eller altid har haft problemer med at høre eleverne i klassen eller deres lærerkolleger ved personalemøder.

Kilde: www.hear-it.org