december 29, 2011

Kvinder med høreproblemer rammes hårdt

Share

Flere og flere kvinder i den arbejdsduelige alder rammes af høreproblemer. Det viser en ny rapport fra den svenske brugerforening 'Hörselskadades Riksförbund (HRF).
Det fremgår også af rapporten, at kvinderne med nedsat hørelse er dårlige til at fastholde deres plads på arbejdsmarkedet. Mere end hver femte kvinde med høreproblemer er på førtidspension.

Stigningen er især synlig for kvinder i alderen 25-44 år. Her er andelen af personer med høreproblemer næsten fordoblet de seneste ti år - fra 3,8 til 6,9 procent. Blandt mænd i samme aldersgruppe er antallet uforandret.

Hos HRF, der er en pendant til den danske 'Landsforeningen for Bedre Hørelse', konstaterer man, at opmærksomheden på lydmiljøet på kvindearbejdspladser tilsyneladende kan ligge på et lille sted.
"Men det handler ikke kun om støj, der skader hørelsen," siger HRFs talsmand, Jan-Peter Strömgren. "Det er et lige så stort problem at flere har problemer med at høre på arbejdet. Dels på grund af dårlige lydmiljøer og dels fordi de ikke får de høreværn, de har brug for."

Læs mere på Hörselskadades Riksförbunds hjemmesidewww.hrf.se