Kurser

Share

Sådan foregår en undersøgelse hos ørelægen

En undersøgelse kan bestå af flere forskellige prøver:
Otoskopi betyder, at lægen kigger ind i øregangen til trommehinden. Med et otoskop kan lægen se en sprængt trommehinde, mellemørebetændelse og væske i mellemøret.
Stemmegaffelprøve kan medvirke til at undersøge, hvilken lidelse der er årsag til hørenedsættelsen. Stemmegaflen placeres forskellige steder på hovedet. Afhængig af, i hvilket øre, man bedst hører stammeaflens svingninger kan det afgøres, om lidelsen er perceptiv (i det indre øre) eller konduktiv (i øregangen, mellemøret).
Ved at placere stemmegaflen på knoglen bag øret kan man afgøre, ?????????
Audiometri foregår i et lydisoleret rum, for at uvedkommende lyde ikke skal genere målingerne. Gennem hovedtelefoner skal man høre en række rene toner med skiftende styrke i skiftevis højre og venstre øre, og man skal så markere, hvornår man kan høre dem. Resultatet krydses ind i et audiogram.
Man skal også gentage en række ord.
Høreprøven viser, hvor det i høreområdet kniber med at opfagne lyden med tilpas styrke og uden forvrængning.
Når høreprøven er færdig, beslutter man, hvilket høreapparat, der kan hjælpe.

læs mere om dårlig hørelse her4-7/0402/SH