december 27, 2011

Kroniske høreskader af mp3-afspiller

Share

Kroniske høreskader af mp3-afspiller

Nye mp3-afspillere giver så kraftig lyd, at hørelsen kan blive ødelagt i løbet af kort tid.

Forsker i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, advarer forældre mod at lade deres børn skrue for højt op for mp3-afspillerne. Og har man tænkt sig at give musikafspillere som julegave, bør gaven ledsages af en advarsel mod at være for hidsig med volumenkontrollen.

En ny undersøgelse viser, at en typisk mp3-afspiller – i testen en iPod Nano spiller så højt, at den med 80 procents lydstyrke på bare 23 minutter udsætter brugeren for det, Henrik Møller kalder for ”det maksimalt tilladelige” for en otte timers arbejdsdag.

”Hvis man skruer helt op for de her afspillere, så er lydstyrken så høj, at den ville være forbudt på en arbejdsplads,” siger han.

Der er i sagens natur ikke nogen der, hvor mange der udsætter sig selv for alt for høj lyd, men det vil tiden vise i form af ganske unge mennesker med støjskader.

En australsk undersøgelse viser, at nutidens unge har en ringerehørelse end lidt ældre generationer. Transportable musikafspillere bærer givetvis en del af ansvaret.
Selv om ældre generationer hørte walkman, har det ikke sat sig de samme spor på hørelsen. En walkman med kassettebånd kan nemlig ikke spille så højt som en mp3-afspiller uden at forvrænge musikken.

Nogle produkter – bl.a. den omtalte iPod Nano, kan opdateres, så forældre kan indstille og låse den maksimale lydstyrke, og dermed skåne deres børns ører.

Kilde: www.berlingske.dk 12/1202006