december 27, 2011

Kritik af strategi for personer med høreproblemer

Share

Kritik af strategi for personer med høreproblemer

Den nuværende regerings beskæftigelsesplan for handicappede rummer mange interessante tanker, men fejler på afgørende områder.

Det mener Castberggård Job- og Udviklingscenter, der er landets eneste jobcenter for personer med høreproblemer.

Handicap og job - en beskæftigelsesstrategi er regeringens udspil til, hvordan personer med funktionsnedsættelser kan blive på arbejdsmarkedet. I planen bliver det for første gang nævnt, at det er vigtigt at erkende at man har et handicap, før man kan gøre noget ved det. Planen nævner også, at det er vigtigt, at den enkelte får viden om sine muligheder, så man kan finde den rigtige hylde til sig selv på arbejdsmarkedet.

Det er alt sammen meget godt, mener Castberggård, men problemet i planen er, at regeringen ikke lægger op til mulighed for løntabsgodtgørelse; kompensation for tabt arbejdsfortjeneste hos de erhvervsaktive, der har brug for kurser for at kunne bevare deres arbejde.

"På Castberggård har vi 10 års erfaring med at fastholde døve og hørehæmmede på arbejdsmarkedet. Vi har beskæftigelsesministerens ord for, at vi er de bedste til det i Danmark. Men når man ikke vil give løntabsgodtgørelse til de, der kæmper med næb og kløer for at beholde deres arbejde, spænder man ben for sig selv," siger Niels Nielsen, der er leder af Castberggård Job- og Udviklingscenter.

400.000 danskere i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen. 100.000 af dem er allerede røget ud af arbejdsmarkedet. De koster hvert år staten 20 milliarder kroner i overførselsindkomster.

  • Læs planen Handicap og job - en beskæftigelsesstrategi påBeskæftigelsesministeriets hjemmeside.