Kompensation til handicappede i erhverv

Share

Formålet med reglerne om kompensation til handicappede i erhverv er at give personer med for eksempel et hørehandicap kompensation for den nedsatte eller manglende hørelse. Målet er en ligestilling med personer uden handicap og de samme muligheder for erhvervsudøvelse.

Kompensationen til handicappede på arbejdsmarkedet er delt op i to lovgivninger:

  • Lov om kompensation til handicappede i erhverv
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.


Indsatsen varetages af de kommunale jobcentre, som kan give støtte i form af:


Læs mere om de enkelte ordninger hos Specialfunktionen Job & Handicap.

  Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 727 af 07.07.2009 om kompensation til handicappede i erhverv,
Lovbekendtgørelse nr nr 1342 af 21/11/2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt
Bekendsgørelse nr 817 af 26/06/2013 om kompensation til handicappede i erhverv