Kompensation specials.

Share

Artikler:
  • Personlig assistance
  • Isbryderordningen
  • Arbejdsredskaber, værktøj, arbejdspladsindretning m.v.
  • Fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere mv.
  • Tolk
  • Mentorfunktion
  • Hjælpemidler
  • Løntilskud
  • Fleksjob
Lovgrundlag:
  • Bekendtgørelse af lov om kompensation...(fra Retsinfo)