Kommunikation

Share
Kommunikation

Der skal mindst to til at kommunikere, en afsender og en modtager.
Hvis kommunikationen skal lykkes, er vi først og fremmeste afhængige af hørelsen og dét, at vi taler samme sprog.

Hvis hørelsen svigter eller sproget ikke er det samme, må vi tage andre midler i brug, såsom hænder, tegn, kropssprog, tegninger eller skrift.

Enhver form for funktionsnedsættelse i hele sanseapparatet har betydning, når det gælder kommunikation.

Både syn og hørelse er vigtige elementer, men da vi overvejende kommunikerer via det talte sprog, har hørelsen særlig stor betydning.

Hvis man mister hørelsen - eller blot noget af den - vil en væsentlig del af kommunikationen gå tabt. Vellykket kommunikation kræver derfor en skærpet opmærksomhed og velvilje fra begge parter.
Den lette, hurtige udveksling, de daglige små beskeder kan nemt ende med udmarvende kontroverser, hvis ikke både afsender og modtager er bevidste om forhindringerne.