december 22, 2011

Kommuner langer ud efter private høreklinikker

Share

Kommuner langer ud efter private høreklinikker

Kommunernes stigende udgifter til høreapparatbehandling får politikere til at efterlyse en kulegravning af området. Københavns Kommune frygter, at hvert tredje høreapparat, der er købt privat, ender i skuffen.

Kommunernes udgifter tilhøreapparater stiger voldsomt. Antallet af apparater, der bliver købt hos private forhandlere har oversteget det antal, det offentlige udleverer – og tilskuddet på 6.230 kroner til privatkøbene er en tung udgift for kommunerne.

I Københavns Kommune undrer man sig samtidig over, at flere end hvert tredje apparat, der er blevet købt med tilskud, tilsyneladende ikke bliver brugt.
”I 2008 lavede vi en opgørelse over de tilskud, vi udbetalte til borgere, der skulle have høreapparat på de private høreklinikker. Men året efter viste det sig, at 34 procent af dem, der havde fået tilskud til et høreapparat, overhovedet ikke havde modtaget batterier fra kommunen i året 2009,” siger centerchef Birgitte Østergaard fra Københavns Kommunes Hjælpemiddelcenter.

Normalt får man leveret nye batterier fra kommunen ca. fire gange om året. Så enten ved hver tredje høreapparatbruger, der har købt privat, ikke, at kommunen leverer batterierne – eller også bliver apparaterne slet ikke brugt.

Socialminister Karen Ellemann har ingen planer om at ændre på tilskudsordningen. Det har SF derimod.

4. marts vil partiet fremsætte forslag om ændringer i den nuværende ordning; partiet vil blandt andet have indført en ensartet kvalitetsmåling for private og offentlige klinikker.
SF vil desuden gøre det strafbart for ørelæger at henvise patienter til høreapparatbutikker, som de selv har en økonomisk interesse i.
”Der er desværre en tendens til, at læger på dette område kan have en egeninteresse i, at folk får flere høreapparater,” siger sundhedsordfører Karl Bornhøft.

Kilde: Politiken, 10/02/2010