december 22, 2011

Kommune vil ikke give tilskud til høreapparater til ældre

Share

Tårnby Kommune har givet en ældre mand med høretab afslag på tilskud til høreapparater. Kommunen mener ikke, at der kan gives tilskud, hvis der er tale om et aldersbetinget høretab.

En 81-årig mand fra Tårnby fik for fire år sidenhøreapparater på grund afaldersbetinget hørenedsættelse. Da han i år ønskede at få nye apparater, fik han afslag på tilskud fra kommunen under påskud af, at man nu ikke længere ville give tilskud til høreapparater til personer med aldersbetinget hørenedsættelse.

Kommunen henviser til den gældende vejledning fra Socialministeriet, som den har valgt at tolke på en måde, så aldersbetinget høretab nu pludselig ikke længere berettiger til tilskud.

Både manden selv, hans pårørende, ørelæger og høreklinik er forundrede over kommunens beslutning, der bryder med fast praksis gennem mange år.

Kommunen ønsker selv at få en principiel vurdering af sagen - i mellemtiden må den 81-årige mand enten vente eller købe høreapparaterne privat uden tilskud.

Professor i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketcher, kan ikke forestille sig at kommunen kan få medhold i sin tolkning af vejledningen.
”Det afgørende er ikke årsagen til handicappet, men eksistensen af et handicap. Jeg kan ikke se, hvorfor vejledningen skulle kunne danne grundlag for afslag på et aldersbetinget høretab,” siger hun.
Hun opfordrer den 81-årige mand til at anke afslaget hurtigst muligt.

Kilde: www.amagerbladet.dk 22/06/2009