Kommentar til debatten om tekstning - og sang!

Share

I forlængelse af de mange forespørgsler efter LBH i forbindelse med debatten om livetekstning af valget, har jeg som medlem af foreningen taget kontakt til informationschef, Irene Scharbau.
LBH's informationsafdeling melder tilbage, at man meget tidligt var på banen med en pressemeddelelse i den konkrete sag - og at man i øvrigt er yderst opmærksom på hele tekstningsproblematikken. Via repræsentanter i relevante udvalg holder foreningen skarpt øje med udviklingen, og i et af de kommende numre af Hørelsen vil der i en artikel netop blive sat fokus på problemstillingerne omkring emnet samt status over, hvor langt man er nået i processen med udvikling af programmer til livetekstning.
Dernæst har man i LBH men stor interesse fulgt med i den debat, der har været på hoerelse.info. Tekstning har i de senere år været en af foreningen mærkesager, og sammen med Døves Landsforbund har man til stadighed presset på for at få både politikere og public service-kanalerne til at øge tekstning af danske udsendelser, ligesom man aktivt deltager i de etablerede projekter om livetekstning og talegenkendelse.

Personligt vil jeg endnu engang sige tak for de mange, mange breve til Lottes Sider. Det har været en fornøjelse at læse, debattere og følge med i alle synspunkterne - og selvom debatten langt af vejen er foregået internt her på siden, har den alligevel spredt sine ringe i vandet.
I øvrigt kan jeg fortælle, at sang- og dramakurset på Castberggård, nu er en realitet! I skrivende stund er man ved at lægge sidste hånd på brochuren, og tidspunktet ligger fast. Følg evt. med påwww.castberggard.dk, hvor der snart kommer flere oplysninger. Kurset afholdes i uge 33, dvs. fra sødag den 14. august til og med fredag den 19. august. Så sæt allerede kryds i kalenderen nu, hvis du trænger til at få luftet sangstemmen eller få levet skuespillerdrømmen ud!

I de næste tre uger holder jeg ferie fra Lottes Sider, men alle er yderst velkomne til at sende indlæg og spørgsmål, som derefter vil blive taget op, når jeg vender tilbage igen! Skulle du have problemer, som kræver svar her og nu, er du velkommen til blot at skive til hoerelse.info, som hurtigst muligt vil være behjælpelig med svar.

Mange hilsner
Lotte