Kommentar til casehistorie

Share

22.04.03 fra awl@wecodsb.dk

Til Anne Pedersen og Jan Stork vil jeg gerne sige:

Hele familien bør lære tegnstøttet kommunikation, og Jan Stork skulle overveje at tage en skrive- eller tegnstøttetolk med til forældremøderne på skolen.

Med hensyn til køreturene vil jeg gerne sige: En svært hørehæmmet person kan IKKE både køre bil og føre en samtale. Det er umuligt! I må blive enige om ruten, før I sætter jer ind i bilen, eller finde en helt anden løsning.

Venlig hilsen
Ann Woodall
Roskilde