december 27, 2011

København får zoner med feststøj

Share

København får zoner med feststøj

Som et forsøg bliver det tilladt at larme igennem ved Rådhuspladsen, Hovedbanegården og i Nyhavn. Københavns Kommune sætter i en periode støjgrænserne ud af kraft.

Fra 1. maj til 1. september må københavnere, der bor i Metropolzonen (omkring Rådhuspladsen og Hovedbanegården) og Nyhavn finde sig i, at grænserne for, hvor meget restaurationerne må støje, bliver fjernet. Samtidig bliver det tilladt at have servering udendørs frem til klokken to om natten i modsætning til nu, hvor det kun er tilladt indtil midnat.

Dermed går Københavns Kommune i en diametral modsat retning end mange andre europæiske storbyer, der sætter hårdere og hårdere ind for at begrænse støjen i beboede områder.

Nå støjgrænserne bliver fjernet, kan beboere klage så tosset de vil. Kun hvis støjen kommer ’helt ud af kontrol’ vil kommunen gribe ind.

Det nye tiltag glæder restaurationsejerne, der længe har følt sig generet over skrappe støjkrav.
”Udviklingen har været sådan, at erhvervslejemål bliver omdannet til boliger, hvor beboerne kan klage over støj, uanset om en restauration har ligget på samme adresse i 100 år. Det er helt urimelige vilkår at drive virksomhed under,” siger markedschef i Dansk Erhverv Gry Asnæs, der taler på vegne af HORESTA – hotel og restauratørforeningen. Hun håber, at forsøget bliver permanent og at zonerne udvides til at omfatte hele den indre by, Amager og brokvartererne.

Beboerne i områderne er i sagens natur ikke udelt begejstrede over forsøget. Men en del beboere i Nyhavn mener, at nogle af støjproblemerne vil kunne løses ved at isolere de gamle huse i havnen bedre. Ved at tætne dem og give dem nye vinduer, ville de kunne holde støjen ude langt bedre, men det er ikke muligt under de nuværende forhold, hvor husene er fredede.

Kilde: www.jp.dk 23/01/2007