Køb stilhed til børnene

Share

Køb stilhed til børnene

Ingeniør Helen Amundsen har igennem 16 år været tilknyttet den uafhængige forbrugerorganisation Forbrugerrådet. Hun arbejder primært med børnesikkerhed og har deltaget i forhandlingerne omkring fastsættelse af de gældende støjkrav for legetøj. Hun er rystet over, hvordan legetøj i højere og højere grad er en kilde tilstøj – frem for en kilde til glæde og læring.

Af Ole Jeppesen

”Hvis man går rundt i en legetøjsforretning, er der ekstremt meget støjende legetøj på hylderne. Alt legetøj har jo næsten lyd på i dag, hvilket jeg slet ikke forstår. Det er et generelt problem. Hvorfor skal alting sige noget?”
Det farligste legetøj er det, som har en høj, kortvarig lyd - som for eksempel knaldhættepistoler:
”Lyden varer under et sekund, og derfor kan øret ikke nå at ”indstille sig”. Det kaldes impulsstøj og er så farlig forhørelsen, at der er påsat en advarselsmærkat på produkter med særlig kraftig impulsstøj. Men den læser børnene jo ikke,” siger Helen Amundsen, som derfor sender en stille bøn til landets forældre. Hun håber på, at de vil udvise årvågenhed og sund fornuft, inden de blindt svinger dankortet:
”Gå om muligt efter produkter, hvor støjniveauet er oplyst på emballagen. Snak med børnene om, hvordan man bruger produkterne, og bed om lov til at afprøve dem i butikken. Hvis man som voksen synes, at legetøjet støjer for meget, er det nok heller ikke godt for børnene. Og hvis det overhovedet kan lade sig gøre at købe et produkt uden lydkilde, så vil jeg meget anbefale at man gør det.”

Støj-inferno på børneværelset
”Da vi skulle fastsætte grænseværdierne for år tilbage, ville vi gerne have bragt reglerne for impulsstøj ned på 120 dB. Men legetøjsproducenterne sagde så, at ’børn jo ikke stikker legetøjet i ørerne’. Men det er jo lige, hvad de gør! Sådan hænger verden altså ikke sammen. Børn gør, hvad der passer dem.”
Men kompromisset blev gennemført, og derfor er det maksimale niveau for impulsstøj fra legetøj i dag 125 dB (5 dB over ørets smertegrænse). Dette niveau er fastsat ud fra, at barnet holder legetøjet 50 centimeter fra øret. Da børns arme først ved 7-års alderen har fået en længde på omkring 50 centimeter – og man ikke kan forvente, at de altid holder legetøjet i strakt arm væk fra øret, er det tilladte støjniveau reelt set 140 dB (målt lige ved øret).
”Det er en ubegribelig høj grænseværdi, som kan medføre permanentehøreskader”, siger Helen Amundsen med et let opgivende blik.

Status quo
”Der er desværre ikke noget, der tyder på, at de generelle støjgrænser bliver ændret i nær fremtid. Så det, der ret beset kan gøres nu, er at lave meget mere markedskontrol fra myndighedernes side. Lydmålinger er dyre, men nødvendige. Hvis det ikke bliver gjort, så er der ingen producenter, som vil tage støjgrænserne alvorligt, og så vælter korthuset. Vi i Forbrugerrådet kan desværre ikke stille så meget op andet end at ringe med alarmklokkerne, henlede opmærksomheden på problemet og gennemføre sporadiske tests, når vi modtager klager over produkter. Eller henvendelser fra brugerorganisationer – og lad da bare dét være en opfordring,” slutter Helen Amundsen med glimt i øjet.