december 27, 2011

Klokkere risikerer høretab

Share

Klokkere risikerer høretab

Arbejdstilsynet ser for øjeblikket nærmere på arbejdsmiljøet i landets kirker. Hvis der ikke er installeret automatisk ringeanlæg, er klokkerens hørelse i fare.

Det kan unægtelig være både smukt og romantisk, når lyden af kirkeklokker kimer over land og by, men arbejdet med at få klokkerne til at ringe er ofte ingen af delene.
Arbejdstilsynet screener for øjeblikket arbejdsmiljøet i alle landets kirker som led i arbejdsmiljøreformen fra 2005 – og der er stor forskel på arbejdsmiljøet fra kirke til kirke.

Grænseværdien for den daglige støjbelastning ved klokkeringning- og kimning er på 85 decibel. I nogle kirker, har arbejdstilsynet dog målt støj fra kirkeklokkerne på over 100 dB. Det vil sige, at klokkerne larmer lige så meget som de allermest støjende maskiner i industrien – og at klokkerens hørelse er i overhængende fare.

Og ikke nok med det. I kirker, der ikke har automatisk ringeanlæg, er det også en hård omgang for klokkerens skuldre og arme, når der skal ringes længe til fx bryllup eller begravelse.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning til landets kirker om, hvordan problemerne kan løses. Det mest oplagte er at installere et automatisk ringeanlæg, men støjgenerne kan også forebygges ved, ganske enkelt at sætte en længere streng i klokken, så den kan betjenes fra større afstand.

Kilde: Beskæftigelsesministeriets nyhedsbrev, Juni 2006