december 23, 2011

Klassiske musikere har høj risiko for høreskader

Share

Klassiske musikere har ekstremt høj risiko for at pådrage sig en række forskellige typer høreskader, der kan påvirke deres private og professionelle liv. Det viser en finsk undersøgelse.

Det er ikke kun den langhårede guitarist eller heavy-rock trommeslageren, der risikerer at spille sig til enhøreskade. Også klassiske musikere i symfoniorkestre udsætter ørene for høje støjpåvirkninger længe ad gangen – og det har konsekvenser.
En finsk undersøgelse blandt klassiske musikere viser, at 15 procent led af permanenttinnitus - mod kun to procent af befolkningen generelt.
41 procent led af midlertidig tinnitus, når de spillede sammen med resten af orkestret og 18 procent når de øvede alene. Til sammenligning anslår man, at 15 procent af befolkningen lider af midlertidige tinnitusanfald.

Op mod 43 procent af musikerne led aflydoverfølsomhed, og hele 83 procent fandt jobbet stressende. De musikere, der led afhøreproblemer, havde tre gange så stor risiko for at få stress som deres kolleger. Blandt musikerne med tinnitus var risikoen fem gange så høj, og blandt de lydoverfølsomme var stress-risikoen ni-doblet.

Klassiske musikere bliver udsat for højstøj i fem-seks timer hver dag. Lydniveauet fra fx en kontrabas kan komme op på 83dB, og fløjter og slagtøj kan komme helt op på 95 dB. Det betyder, at klassiske musikere ifølge EU's direktiver om støj på arbejdspladsen skal have stillethøreværn til rådighed og have foretaget jævnligehøreundersøgelser.

Færre end hver fjerde i den finske undersøgelse brugte høreværn, selv om 70 procent af dem var bekymrede for dereshørelse.
Selv om der findes særligehøreværn til musikere, var de finske musikere ikke meget for at bruge dem.
I undersøgelsen gav de udtryk for, at det var svært at spille og høre de andre spille, når de havde propperne i. Andre fandt høreværnene ubehagelige og svære at justere. Enkelte kunne ikke bruge dem, fordi de i forvejen havde pådraget sig en høreskade – og endelig var der en restgruppe af finske musikere, der var overbevist om, at musik ikke ville skade deres hørelse.

Kilde: www.hear-it.org