december 29, 2011

Klap ubrugelige som høretest

Share

Klap ubrugelige som høretest

Den traditionelle måde at undersøge småbørns hørelse på er ved en simpel klappetest, hvor man klapper uden for barnets synsfelt for at se om det reagerer. Men den metode kan give falske fingerpeg. Der er nemlig lige så stor sandsynlighed for at spædbørn reagerer på bevægelsen i luften som på lyden.

Hvis man vil undersøge sit spæde barns hørelse, er man derfor nødt til at få foretaget en screening, eller en grundig test hos en ørelæge. Fra første januar i år blev screening af spædbørn indført som forsøgsordning i Danmark.

Undersøgelser har vist, at hvis et barn med nedsat hørelse får tilpasset høreapparater allerede i sit første leveår, har det meget gode muligheder for at udvikle et normalt sprog. Jo senere et høretab bliver opdaget, desto vanskeligere vil barnet have ved at udvikle sproget.

Allerede fra barnet er mellem fire og seks måneder gammelt, begynder den sproglige udvikling; derfor er det vigtigt at opdage et høretab så tidligt som muligt.

Har man et spædbarn, der ikke er blevet screenet, og har man mistanke om nedsat hørelse, bør man få undersøgt barnet så hurtigt som muligt.

Kilde: Hear-it.org